KINEMAS 2020.2.15 Strange Fruit Seoul ライブ写真

 

 

■記録
日時 2020年2月15日
場所 Strange Fruit Seoul(韓国、弘大)